Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky

 

Psy a kočky dáváme do pěstounské péče zdarma, za předpokladu podmínek, které požadujeme po zájemcích (osvojitelích) Příspěvky jsou dobrovolné, dárci jsou zveřejňováni v pololetních přehledech, na veškeré finanční dary v útulku dostane dárce potvrzení o příjmu.

Podmínky pro pěstounskou péči:

- věk 18 let a výše

-  platný doklad totožnosti – svéprávnost

-  Psa nesvěříme těmto lidem:  lidé řešení pro týrání zvířat, nedodržení pěstounské dohody, zanedbávání péče, vrácení zvířete do útulku z malicherných důvodů.

- Vhodné podmínky pro chov, souhlas vlastníka bytu v případě bydlení v podnájmu nebo souhlas rodičů, pokud bydlí ve společné domácnosti.

- u zvířat se specifickou povahou či problémovým chováním kynologické zkušenosti, Aby nedocházelo k úrazům.

- Vlastní výstroj na psa.

- U některých  zájemců  v neposlední řadě v některých případech potvrzení o stálém příjmu Důvodem je, že žadatelé o psa se mnohdy rekrutují z opravdu slabých sociálních vrstev nebo z řad mládeže, která nemá vlastní zázemí a finanční prostředky a je evidentní, že zájemce by nemohl z důvodu nedostatku finančních prostředků poskytnout zvířeti kvalitní krmení a veterinární ošetření.

 
Vrácení zvířete původnímu majiteli:

Vlastník zvířete musí předložit platný doklad totožnosti a dokladovat vlastnictví nalezené věci např. fotem zvířete, očkovacím průkazem, uvedením čísla čipu či průkazem původu.
 
Původní vlastník hradí veškeré náklady spojené s nalezením zvířete a následnou péčí o něj, tj. náklady na ustájení a veterinární péči v útulku dle platného provozního řádu. Náklady za zvíře hradí vlastník i v případě, že své zvíře v útulku umístí k adopci.