Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata Děčín

Náš útulek nyní i na Facebooku

Do útulku jsou přijímána pouze koťata a handicapované kočky, dospělé kočky budou kastrovány, ev. léčeny, pokud jsou nemocné a jejich nemoc je léčitelná a opět vypouštěny v původních lokalitách. 

Obrazek

Vítejte na stránkách Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata Děčín. Péči o zvířata se zde věnuje již od roku 2000 parta zapálených nadšenců, kteří chápou své povolání především jako poslání a zasvětili mu svůj život a volný čas. Tráví  tu  i převážnou část víkendů a dovolených. Přesto jsme si jisti, že každému zvířeti je především třeba milující člověk, který se mu bude individuálně věnovat. I z tohoto důvodu vznikly i tyto stránky, od kterých si slibujeme, že pomohou rychleji zvířatům najít nové domovy. Možná jste to právě vy, kteří si zde vyhlédnete nového parťáka, budeme se na vás těšit. Pokud si již nového člena rodiny adoptovat nemůžete, přijďte třeba vyvenčit psy nebo se zapojte do virtuálních adopcí. U nás je vítán každý, kdo má dobré srdce a úmysly.

Útulek byl zprovozněn v prosinci roku 2000 za náklady necelých 4 milionů korun českých. Staráme se tu nejen o zvířata nalezená v katastru obce Děčín, ale i o zvířata z mnoha dalších okolních měst a obcí, prakticky z celého severního výběžku. Po domluvě lze pak v děčínském útulku umístit zvířata prakticky odkudkoliv. Útulek slouží k dočasnému pobytu zvířat nalezených, zvířat týraných a odebraných na návrh veterinární správy, zvířat umístěných zde k adopci jejich majiteli, či zvířat, u kterých probíhá dědické řízení. Služby tohoto zařízení jsou stále rozšiřovány a zkvalitňovány dle potřeb zvířecích svěřenců a zájmu klientů z řad chovatelů a zájemců.

Za 17 let provozu prošlo útulkem přes 13.034 zvířat, z toho 10.567 zvířat přijatých z Děčína, z ostatních obcí a měst to bylo 2.467 zvířat. Z toho bylo celkem 7.743 psů, 4.972 koček a 319 ostatních zvířat. V  rámci kastračního programu bylo za uvedených 17 let provozu vykastrováno 1.617 koček a 159 psů.

Díky útulkové fotografické a počítačové evidenci se v roce 2017 vrátilo šťastně zpět domů již 72 % ztracených psů. Průměrná doba pobytu psa v útulku v roce 2017 byla 12,4 dne!

Základní část areálu útulku, otevřeného v roce 2000, tvoří hlavní provozní budova a budova poradenského informačního centra, dále 2 venkovní zděné sklady a 1 dřevěný sklad (chatka). Pro umístění psů je zde připraveno celkem 33 prostorných venkovních kotců se zateplenými boudami a dřevěnými podlážkami a jedna venkovní voliéra určená pro kočky, či malá zvířata. V provozní budově jsou 2 místnosti, které slouží jako porodny či místnosti pro umístění zvířat po chirurgických zákrocích nebo jako karanténní místnosti pro přijaté kočky v kastračním programu, dále 1 místnost se 4 kotci pro kočky, veterinární ošetřovna, přípravna krmiva, kancelář a 2 menší příruční sklady. Pro pohybovou aktivitu a práci se psy (převýchovy, povahové testy) jsou k dispozici 2 velké oplocené přírodní výběhy i útulkový cvičák.

Součástí rozlehlého areálu je výcviková plocha s budovou, která slouží jako zázemí pro útulkáře a zájemce z řad kynologické veřejnosti. Pro zájemce se v útulku několikrát do roka pořádají kurzy výcviku základní poslušnosti, které jsou hojně navštěvovány. Součástí výcvikové plochy je šest odkládacích boxů pro psy a výcvikové překážky, včetně výcvikového rukávu a ringového obleku. Pro velmi hyperaktivní psy, kteří potřebují extrémně velké množství pohybu, jsme díky účelovým sponzorským darům zakoupili i běžecký trenažer, určený speciálně pro psy. Pro poskytování komplexních služeb je areál vybaven také dřevěným standardním dvou boxem  pro ustájení odchycených či odebraných týraných větších zájmových zvířat jako jsou ovce, kozy, koně apod. Zázemí pro tato zvířata tvoří i oplocená pastevní plocha a na ní navazující další plocha zabezpečená dle potřeby elektrickým ohradníkem. Všechny plochy útulku jsou pravidelně udržovány.

Ošetřovatelé útulku mají absolvovaný speciální kurz způsobilosti, odchyt zvířat je zajištěn nepřetržitě i v nočních hodinách. K odchytům jsou k dispozici standardní odchytové pomůcky a služební vozidlo vybavené na přepravu zvířat. Naší specializací jsou odchyty téměř všech možných druhů zvířat.

Obsahem práce útulku je nejen péče o zvířata v nouzi, ale také propagační a osvětová činnost. Od roku 2003 útulek zajišťuje besedy v mateřských, základních a speciálních školách. Učíme děti, jak se mají chovat ke zvířecím kamarádům, jak o ně pečovat, co mají dělat, pokud se setkají s cizím psem, povídáme jim o útulku, o naší práci, a pokud je to možné, vezmeme vždy nějaké zvířátko s sebou. Snažíme se tak přispět k výchově generace, která bude zodpovědně přistupovat k chovu a péči o domácí mazlíčky a tímto způsobem se zároveň snažíme eliminovat počet nešťastných úrazů způsobených zvířaty. Děti nás spolu se svými učiteli pravidelně navštěvují v útulku a nikdy nezapomenou přinést zvířátkům něco dobrého na zub. Besedy provádíme nejen na školách, ale jsme např. pravidelnými návštěvníky i v klubu důchodců.

Osvětová činnost je naše hlavní priorita i při účasti na kynologických akcích a výstavách, kterých se pravidelně účastníme nejen v Děčíně, ale i mimo něj. Další aktivitou je poradenské centrum, kde se snažíme poradit jak v případě nápravy problémového chování, tak dokážeme poradit i při výběru krmiva nebo jak o zvíře pečovat. Nedílnou součástí aktivit našeho zařízení je od jeho otevření i půjčování psů na venčení, které prospívá nejen venčitelům, ale i našim svěřencům v socializačním programu. Řadu let také úspěšně spolupracujeme s PMS ČR a SŠZaZ A. E. Komerse Děčín – Libverdou. V neposlední řadě u nás běží i program „Virtuálních adopcí“, díky kterému můžeme zvířatům poskytovat nadstandardní veterinární péči a zvelebovat stále útulek, který je celoročně velmi navštěvován nejen zájemci o konkrétní zvířata, ale stává se díky prostředí a zeleni hojně navštěvovanou vycházkovou lokalitou.

Co v souhrnu tedy zajišťuje a poskytuje děčínský útulek pro zvířata?

- odchyt opuštěných, toulavých a potencionálně nebezpečných zvířat v Děčíně a okolí

- nepřetržitou odchytovou službu

- příjem zvířat nalezených, odložených majiteli, odebraných na podnět KVS, zvířat v dědickém řízení a jejich výdej

- spolupráci s MP, PČR, KVS a justicí při řešení případů týrání, odebírání zvířat

- péči o zvířata v útulku: zoohygiena, veterinární péče, fyziologické potřeby, vše v souladu s provozním řádem a souvisejícími předpisy

- kastrační program

- práci se zvířaty: výchovy, převýchovy, socializace

- údržbu budov, chovatelských zařízení, areálu, včetně péče o zeleň a výsadbu jak v areálu, tak v jeho bezprostředním okolí

- konzultační a poradenskou činnost pro majitele zvířat z útulku, i odjinud

- výchovné a výcvikové kurzy pro veřejnost

- osvětové besedy na školách, předškolních zařízení, i pro občany a zájmové organizace

- pořádání akcí na útulku a účast na akcích v Děčíně a širokém okolí

- program virtuálních adopcí

- půjčování psů na venčení

- prezentaci útulku a nabídku zvířat ve všech dostupných médiích

publikaci rad a zkušeností v odborných časopisech a na webech zabývajících se problematikou útulků